Bases del XXXIX Premi  «Guillem Cifre de Colonya» de narrativa Infantil i Juvenil