Author Archive

Pla de Lectura

By |

El Pla de Lectura és una selecció de textos que té en compte les estratègies lectores de cada cicle, millora la comprensió lectora i potencia la lectura sitemàtica i la lectura crítica.  Amb l’objectiu de… – Promoure la competència lectora – Afavorir la creació de bons lectors – Desenvolupar l’hàbit lector – Desenvolupar la cultura lectora en l’àmbit educatiu i personal  …

Read more »